۵ رستوران‌ خلاق دنیا؛ از کافه مقوا تا پیتزافروشی صورتی

برخی از رستوران‌های دنیا لزوماً نه به‌خاطر شیک‌بودن، بلکه برای طراحی و معماری خلاقانه‌ای که در آن‌ها به کار رفته است، شهرت زیادی در دنیا پیدا کرده و حتی نامزد جایزه‌ی معماری شده‌اند.