۱۰ شهر ارزان دنیا برای مسافرت کدامند؟

ارزان‌ترین شهرهای دنیا بهترین مقصدها برای کسانی هستند که نمی‌خواهند بودجه زیادی برای سفر هزینه کنند. این مقصدهای ارزان را می‌شناسید؟