۱۰ رستوران برتر فرهنگی و هنری مسکو برای تجربه غذاهای روسی

رستوران‌های مسکو از دیگر جاذبه‌های پایتخت روسیه هستند. اما این بار به رستوران‌هایی می‌پردازیم که جنبه هنری و فرهنگی این کشور را نشان می‌دهند.