گزارش در مورد وضعیت املاک در دبی در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

بر اساس گزارش جدید ، انتظار می‌رود که نرخ کاهش قیمت املاک دبی امسال قبل از بهبودی در سال ۲۰۲۱ ، هنگام تحویل واحدهای جدید، تثبیت شود.