گردباد تورنادو؛ گفته‌ها و ناگفته‌های این پدیده سهمناک جوی

تورنادو، شدیدترین و ویرانگرترین آشفتگی جوی است و دانشمندان همواره به دنبال رازهای این پدیده عجیب و غریب هستند.