کلیساهای باستانی شهر آنی؛ ترکیه

تماشای بناهایی که از صدها سال پیش باقی مانده‌اند، برای هر گردشگری جذاب است.