چگونه از پرداخت هزینه بازرسی و تحویل بار به هواپیما اجتناب کنیم؟

یکی از مواردی که باعث بالارفتن هزینه‌ی سفرهای هوایی می‌شود، مخارجی است که باید برای بازرسی چمدان‌ها و تحویل بار به هواپیما پرداخته شود؛ هرچند که امکان حذف این هزینه‌ها وجود دارد.