چه وسایلی برای پروازهای طولانی ضروری هستند؟

سفرهای هوایی طولانی، دردسرهای خاص خود را دارند و به همین دلیل، همراه داشتن یک سری وسایل می‌تواند پرواز راحت‌تری را برای مسافران رقم بزند.