پیست اسکی فریدون شهر؛ مرتفع ترین پیست اسکی ایران

پیست اسکی فریدون‌ شهر، مرتفع‌ترین پیست اسکی ایران و یکی از بهترین مکان‌های استان اصفهان برای ورزش‌ها و تفریح‌های زمستانی به شمار می‌رود.