هواپیمایی ایژین ؛ معرفی ایرلاین های ایران و جهان

هواپیمایی ایژین بزرگ‌ترین ایرلاین کشور یونان است و پروازهای عادی و چارتری را از مبدا آتن به مقصدهای داخلی و خارجی انجام می‌دهد.