نیومی؛ رباتی که به جای شما سفر می‌کند

اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که از سفر هوایی می‌ترسید یا به‌دلیل معلولیت جسمی یا پیری امکان سفر برای شما فراهم نیست، می‌توانید با ربات نیومی، به جاهای موردعلاقه‌تان سفر کنید.