نقشه حیوانات در معرض خطر، بحران حیات‌ وحش را نشان می‌دهد

نقشه‌ی حیوانات در معرض خطر، توزیع جهانی گونه‌های حیوانی در معرض تهدید را نشان می‌دهد و می‌تواند به تلاش‌های حفاظت از زیستگاه‌ها و حفظ کل گونه‌ها کمک کند.