موزه ملی ورزش؛ گنجینه‌ افتخارآفرینی قهرمانان ایران

موزه‌ی ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک، یکی از موزه‌های جدید تهران است که زیر نظر کمیته‌ی ملی المپیک، در اردیبهشت‌ سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرد.