مهم‌ترین اخبار و ماجراهای زیست محیطی دهه اخیر

در آستانه دهه جدید میلادی، نگاهی می‌اندازیم به مهم‌ترین رویدادها و تحولات زیست محیطی دهه اخیر.