قطار تهران - استانبول تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود

طبق اعلام مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران قطار تهران - استانبول تا پایان سال جاری راه‌اندازی می‌شود.