علت سقوط هواپیمای اوکراین اصابت موشک اعلام شد

دلیل سقوط هواپیمای اوکراین اعلام شد. این هواپیما مورد اصابت پدافند نیروهای مسلح قرار گرفته و سقوط کرده است.