طولانی‌ترین مسیرهای پروازی دنیا کدامند؟

شرکت OAG که در زمینه‌ی سفرهای هوایی، تحلیل مسیرهای پرواز و... فعالیت می‌کند، فهرستی از طولانی‌ترین مسیرهای پروازی را معرفی کرده که هنوز پرواز مستقیمی در آن‌ها راه‌اندازی نشده است.