شگفت‌انگیزترین شفق قطبی ثبت شده در تاریخ

طوفان خورشیدی کرینگتون در اول سپتامبر سال ۱۸۵۹ اتفاق افتاد و منجر به نمایش بزرگی از شفق قطبی شد که شدیدترین شفق قطبی ۱۶۰ سال اخیر به حساب می‌آید.