شکوفه های گیلاس ژاپن امسال زودتر باز می شوند

فصل ساکورا یا شکوفه‌های صورتی رنگ گیلاس در ژاپن با اختلاف بهترین زمان بازدید از این کشور است. امسال این اتفاق زودتر رخ می‌دهد.