سنت‌های مردم ترکیه که فقط اهالی درک می‌کنند

در ترکیه سنت‌های فراوانی رواج دارد& نظیر جشن ختنه‌ سوران، طبل‌زن‌های ماه رمضان و جشنواره‌های کشکک که در نوع خوب جذاب و دیدنی هستند.