رفتارهایی که باعث آزار مهمانداران هواپیما می‌شود

با اینکه اکثر ما سفرهای هوایی زیادی انجام داده‌ایم، اما شاید ندانیم که عدم‌رعایت یک‌سری نکات جزئی می‌تواند باعث ناراحتی و کلافگی مهمانداران هواپیما شود.