دندان انسان نئاندرتال کرمانشاه در رده اکتشافات باستان‌شناسی دنیا

در جدیدترین نسخه مجله باستان‌شناسی آمریکا، دندان انسان نئاندرتال غار وزمه کرمانشاه در بین ۱۰ اکتشاف جدید باستان‌شناسی جهان قرار گرفت.