در صورت از کار افتادن موتور هواپیما، چه اتفاقی می‌افتد؟

در موارد متعددی پیش آمده که یکی از موتورهای هواپیما در حین پرواز و در ارتفاع چند هزار متری از کار افتاده است. در زمان بروز چنین مشکلی، هواپیما می‌تواند به پرواز خود ادامه دهد؟