دبی ؛ یک روز خوشمزه با کامیونت‌های غذای خیابانی

یکی از جاذبه‌های گردشگری هر شهری غذاهای خیابانی آن است و بدون تردید دبی نیز از این قاعده مستثنی نیست.