جاهای افسانه‌ای مالزی که محلی‌ها هم از آن بی‌خبرند

گردش در مکان‌های ناشناخته و جدید در هر کشوری می‌تواند تجربه‌ای بسیار خاص و فراموش‌نشدنی برای گردشگران به‌همراه داشته باشد؛ مالزی نیز از این امر مستثنی نیست.