تایلند؛ آشنایی با جاده ای سرسبز و فوق‌العاده

در نواحی تاریخی تایلند کاوش کنید و نظاره‌گر پایبندی این کشور به نگهداری از محیط زیست باشید.