بهترین کباب شیشلیک تهران که در مشهد پیدا نمی‌کنید!

ممکن است باورش کمی سخت باشد که در تهران کباب شیشلیکی را می‌توانید پیدا کنید که اصلاً قابل مقایسه با شیشلیک­‌های مشهد نیست و شاید بتوان گفت در کل ایران نظیر ندارد! البته این احتمال وجود دارد که باور نکنید، اما بعد از اینکه یک‌بار به این رستوران سر بزنید، مطمئن می‌شوید که این موضوع کاملاً واقعیت دارد.