بزرگ‌ترین رویدادهای دنیای نجوم در سال ۲۰۱۹

سال ۲۰۱۹ سال مهمی برای دنیای ستاره‌شناسی قلمداد می‌شود. دانشمندان در این سال توانستند اولین عکس سیاه چاله را ثبت کنند.