بزرگترین اسرار سفرهای هوایی که نمی‌دانید (قسمت دوم)

روزانه هزاران نفر با هواپیما به سفر می‌روند. البته اسراری در سفرهای هوایی وجود دارند که مسافران حتما از شنیدن برخی از آن‌ها حیرت‌زده خواهند شد.