برندگان اسکار ۲۰۲۰ اعلام شد؛ انگل بهترین فیلم

نود و دومین دوره جایزه اسکار بامداد امروز برگزار شد. با لیست کامل برندگان اسکار ۲۰۲۰ همراه باشید.