بازدید از کپنهاگ؛ سفر در اسکاندیناوی (قسمت اول)

در سری مجموعه سفر به اسکاندیناوی با هم به کشورهای اسکاندیناوی سفر می‌کنیم. در این مقاله، کجارو به معرفی شهر کپنهاگ، یکی از شهرهای اسکاندیناوی می پردازد.