انواع ویزای کانادا و خدمات پس از ورود

این روزها کانادا تنها نماد شیره­ی درخت افرا، خرس­‌های وحشی، گوزن­های شمالی و کوه­‌های برفی نیست؛ بلکه نماد تنوع فرهنگی و مهاجرپذیری است.