استانبول؛ گذراندن یک روز فوق‌العاده در منطقه مودا

اگر قصد دارید استانبول را از زاویه‌ای دیگری ببینید، به منطقه مودا (Moda) در بخش آسیایی شهر بروید؛ جایی که می‌توانید روی صخره‌ها بنشینید و چشم‌اندازهای اروپایی استانبول را تماشا کنید.