از سریع‌ترین ابررایانه اسپانیا در کلیسای خیرونا بازدید کنید

فکر می‌کنید ابررایانه‌ها را کجا نگهداری می‌کنند؟ آیا مکان مخصوصی را باید به آن‌ها اختصاص داد؟