از دیوار چین تا گرگان؛ ۶ دیوار مرزی معروف که دنیا را ساختند

دیوارهای مرزی معروفی وجود دارند که دنیا را به شکلی درآورده‌اند که امروز می‌بینیم؛ دیوارهایی مهم با گذشته‌ای پرپیچ‌وخم و گاهی غمگین و تلخ.