آزادراه تهران شمال آماده تردد آزمایشی می‌شود

تا حدود دو هفته دیگر، امکان تردد آزمایشی از قطعه نخست آزادراه تهران - شمال فراهم می‌شود.