آتشکده بهرام یزد؛ پاسدار آتشی  به قدمت هزار و پانصد سال

آتشکده بهرام یزد یا همان آتشکده ورهرام یزد، از آتشکده های ارزشمند ایران است، که در آن آتش مقدس نگهداری می‌شود.