کرونا تفرجگاه های شمال تهران را تعطیل کرد

به‌منظور قطع زنجیره کرونا مسیرهای منتهی به تفرجگاه‌های کوهستانی پایتخت تا پایان تعطیلات نوروز مسدود شد.