چرا نباید سفر خود را لغو کنید؟

شیوع غیرقابل‌کنترل و جهانی ویروس کرونا در ماه‌های اخیر، اثراتی جبران‌ناپذیر از خود به‌جای گذاشته است. آیا به این فکر کرده‌اید که در این شرایط به‌جای لغو کردن سفرتان، می‌توانید آن را به تاخیر بندازید؟