موزه ها و سایت های تاریخی هفته آینده بازگشایی می‌شوند

وزیر میراث فرهنگی از بررسی امکان بازگشایی سایت‌های تاریخی و موزه‌های کشور توسط ستاد ملی کرونا در هفته آینده خبر داد.